Ton and Paul at the Balgstuw Ramspol
 
Balgstuw Ramspol, Netherlands,  10 July 200710 July 2007
 
Balgstuw Ramspol,  10 October 2020
Balgstuw Ramspol, 10 October 2020
 
 
D200  18-200  18mm  f/6.7  1/1000s   100 iso    2-photo stitch
https://www.jamesgaston.ca/photo/6525 
 
 1