NextNext PreviousPrevious
 
Hotel patio
 
1 Oct 2010  18:58    Goreme, Turkey  posts  photos  3x3
 
D300  10.5   f/2.8  1/10s  ISO 1600
 
Around Goreme  29 Aug 2020
Around Goreme  29 Aug 2020
 
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/6252