NextNext PreviousPrevious
 
Picasso at work
 
10 Nov 2021  15:03    Paris    3x3
 
X100V  23/2   f/3.2  1/100s  ISO 640
 
Picasso  12 Nov 2021
Picasso  12 Nov 2021
 
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/8513