NextNext PreviousPrevious
 
Port Angeles
 
21 Jun 2022  17:29    Port Angeles, Washington  posts  photos  3x3
 
X-Pro2  50/2   f/6.4  1/450s  ISO 200
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/9076