3,171 photos
0+ 1+ 2+ 3+ 4+
ThumbsThumbs   WhereWhere   WhenWhen   EXIFEXIF
AllAll   MonthMnth  WeekWeek   TodayToday
 
 
 
 
 
 
 
Leiden
Leiden, Netherlands, 28 Jun 2007  6:54
 
D200  17-55  55mm  f/5.6  1/640s   100 iso
 


 
Leiden+
Leiden, Netherlands, 28 Jun 2007  6:53
 
D200  17-55  17mm  f/5.6  1/800s   100 iso
 


 
Leiden++
Leiden, Netherlands, 28 Jun 2007  6:33
 
D200  17-55  28mm  f/5.6  1/250s   100 iso
 


 
Leiden
Leiden, Netherlands, 28 Jun 2007  6:28
 
D200  17-55  20mm  f/8.0  1/125s   100 iso
 


 
Leiden+
Leiden, Netherlands, 28 Jun 2007  6:26
 
D200  17-55  17mm  f/8.0  1/320s   100 iso
 


 
Ferry to Schiermonikoog
Netherlands, 27 Jun 2007  21:52
 
D200  17-55  17mm  f/2.8  1/90s   100 iso
 
 
Ferry to Schiermonnikoog
Lauwersoog, Netherlands, 27 Jun 2007  21:41
 
D200  17-55  17mm  f/9.5  1/250s   100 iso
 
On a ferry, 23 Oct 2020
 
Paul biking in Schiermonnikoog
Schiermonnikoog, Netherlands, 27 Jun 2007  5:43
 
D200  17-55  17mm  f/2.8  1/750s   100 iso
 
On a bike, 25 Oct 2020
 
Schiermonnikoog
Schiermonnikoog, Netherlands, 27 Jun 2007  1:04
 
D200  17-55  55mm  f/6.7  1/320s   100 iso